юли 14, 2016 admin

Андрей Новаков: Фирмите с доказани ДДС измами да получат постоянна забрана за достъп до европейски средства

„Фирмите, при които има доказана измама с ДДС, да получават перманентна забрана за кандидатстване по европейски проекти“- за това се обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков в рамките на организираното от него изслушване в Европейския парламент днес, посветено на борбата с ДДС измамите в ЕС. По време на събитието, в което участваше и генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер, Новаков призова за намаляване на ДДС ставките за стартиращ бизнес, както и за предоставяне на безплатна техническа помощ при работата с ДДС за малките и средни предприятия.

„Фирмите, при които има доказана измама с ДДС, да получават перманентна забрана за кандидатстване по европейски проекти“- за това се обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков в рамките на организираното от него изслушване в Европейския парламент днес, посветено на борбата с ДДС измамите в ЕС. По време на събитието, в което участваше и генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер, Новаков призова за намаляване на ДДС ставките за стартиращ бизнес, както и за предоставяне на безплатна техническа помощ при работата с ДДС за малките и средни предприятия.

„Приходите от ДДС представляват 12% от бюджета на Европейският съюз, което обуславя ключовата роля на този данък. Въпреки това, загубите от измами с ДДС възлизат на 50 млрд. евро годишно. Наред с това, само за 2013 г. недоборът на ДДС в ЕС възлиза на почти 170 млрд. евро. Това, което ще ни помогне, за да променим тази статистика е единната ДДС система, с по-малко бюрокрация и повече гъвкавост“, изтъкна Андрей Новаков. Той допълни, че Съюзът има своята визия за създаване на подобна система, с он-лайн платформа, която да направи всички процедури изцяло електронни. Очаква се новото предложение за данъчна реформа да намали ДДС измамите в ЕС с около 80%.
В изслушването, освен генералният директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)- Джовани Кеслер, който предложи разширяване на правомощията на ОЛАФ в борбата с трансграничните ДДС измами, участваха още и представители на Европейската комисия, Европейския парламент, представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и компании от консултантския сектор като KPMG.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Tagged: , ,