декември 5, 2016 novakov

Европа спазва обещанията си към България за справяне с бежанската криза

„До 2020, България ще получи договорените 91 078 700 евро по линия на двата фонда за миграция- Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“. Това беше факт и преди усложняването на мигрантската криза и спешните мерки, които трябваше да бъдат взети от някои държави членки.“, сподели Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ във връзка с появили се твърдения за намалени плащания към България за миграция.

По време на срещата на Съвета в Братислава през септември 2016г., благодарение на усилията на премиера Борисов, Европейската комисия от своя страна пое ангажимент за отпускане на допълнително още 160 млн. евро за България за управление на външната граница на страната ни и справяне с бежанския поток.

„Към 27 ноември 2016г. ситуацията е следната: 25 млн. евро са отпуснати допълнително по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 95 млн. евро по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020, т.е. общата стойност на допълнителното финансиране възлиза на 120 млн. евро досега и предстои остатъкът също да бъде изплатен на държавата ни. Разплатени са и 24 млн. евро по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 59 млн. евро по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020.“, добави още Новаков.

„Не знам защо колежката Илияна Йотова си мисли, че е разкрила велик заговор от страна на българското правителство, след като министър Бъчварова обяви създаването на тези кризисни центрове още през септември. Тук искам да подчертая, че ние не създаваме нови центрове за приемане на повече бежанци, това не са центрове от типа на този в Пъстрогор, а представляват едни площадки с фургони, за да може в случай, че мигрантският натиск се засили ние да сме готови да настаняваме хора в тях. Както знаете нашите центрове са пълни, ако има неочаквана мигрантска вълна ние ще сме подготвени да я посрещнем, а няма тепърва да се чудим какво да правим“, коментира Емил Радев, член на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент.

Отпуснатите от Брюксел пари по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ са поискани от българското правителство през септември, като то е посочило, че те ще бъдат използвани за реорганизация на бежанския център в Пъстрогор от отворен в затворен тип, ремонтиране на центъра в Харманли, както и за прилагането на разработените доброволни планове за връщане на гражданите на трети страни, Ирак, Афганистан, Иран, Пакистан, Мароко и други в техните държави. С много малко част от сумата ще се закупят фургони, които в случай, че има голям брой незаконно преминаващи границата, те да могат да бъдат настанени в тези фургони и там да бъдат охранявани, вместо да бъдат насочвани към арестите във вътрешността на страната. Именно това са така наречените нови кризисни центрове, като те представляват изграждането на площадки с фургони, за да може при засилване на мигрантския натиск да бъдат използвани за настаняван на хората в тях.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Tagged: , , , , , , ,