#CEFTransport

#EFSI

@Transport_EU

ИНВЕСТИЦИИ НА ЕС В ТРАНСПОРТА - ГРЪБНАКЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА - ПЕРСПЕКТИВИ СЛЕД 2020

1 Декември 2017

Централна гара София

„Европейският съюз разполага с 5 млн. км пътища и над 215 хил. км железопътни линии. Бъдещето на инвестициите в транспортната инфраструктура и бъдещето на ЕС са едно и също нещо.“

Събитието се организира от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков с подкрепата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ще бъдат дискутирани въпроси относно перспективите за инвестиции в транспортния сектор в Европейския съюз през следващия програмен период. Основните тематични панели ще бъдат съсредоточени върху бъдещото финансиране на Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T), инвестиции чрез Инструмента за свързаност на Европа (CEF),  оперативна програма Хоризонт 2020 (H2020) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), както и перспективите за финансиране на железопътния транспорт в следващата Многогодишна финансова рамка.

Събитието ще събере на едно място ключови заинтересовани страни от транспортния сектор на европейско и национално ниво – представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейския парламент, както и представители на  българската транспортна индустрия, министри, ръководители на дирекции и браншови организации.

Дата

Дата

Петък, 1 декември 2017.

Час

Час

от 10:00 до 12:00ч.

Място

Място

Централна гара София.

Програма

Програма

Свалете от тук.

Програмата

УЧАСТНИЦИТЕ

„Миграция, сигурност, политически кризи и създаването на нови инструменти на ЕС не бива да подкопават европейските инвестиции в транспортна инфраструктура след 2020г.“

Министър Ивайло Московски

Министър Ивайло Московски има бакалавърска степен по „Публични финанси“ от УНСС и магистърска степен по финансов мениджмънт от Стопанската академия в Свищов. От юли 2009 г. до май 2011 г. е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в министерството. В периодите от май 2011 г. – март 2013 г., май 2013 г. – август 2014 г., както и от ноември 2014 г. насам е министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Андрей Новаков

Андрей Новаков е най-младият член на Европейския парламент. Той е заместник-координатор на комисията по регионално развитие, както и заместник-член в комисиите по бюджети и бюджетен контрол. Работи главно върху бъдещето на финансирането от ЕС, финансиране на малки и средни предприятия и предприемаческа инфраструктура. Сред основните му приоритети са осигуряването на стабилни нива на финансиране в рамките на настоящата МФР, балансирането на финансовите инструменти с безвъзмездни средства в политиката на сближаване на ЕС, както и инвестициите на ЕС в транспортната инфраструктура.

Оливие Сила

Оливие Сила започва кариерата си в Европейската комисия като съветник по политиките на трансевропейските транспортни мрежи, както и пазарите на електроенергия и газ. От 2009 г.  до 2014 г. е заместник-директор на отдел „Международни отношения и разширяване“ към ГД „Енергетика“.  От 2014 г. е директор на отдел  „Енергетика, комуникационни и информационни технологии“ към  „Изпълнителна агенция за иновации и мрежи“, а от 2017 г. е директор на отдел „Инвестиции в транспорта“, ГД „Мобилност и транспорт“ към Европейската комисия.

Инж. Галина Василева

Инж. Галина Василева е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, специалност „Пътно строителство” през 1979 г. От 1996 г. до септември 2009 г. работи в Агенция „Пътна инфраструктура” на длъжностите началник на отдел „Програма ФАР” и директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”. От февруари 2010 г. е директор на дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС. От 2017 г. е ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”.

Матю Бертранд

Матю Бертранд  отговаря за координацията на изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) към Оперативната дирекция на Европейската инвестиционна банка (EIB). Преди назначението си в EIB, работи 3 години като консултант и старши консултант в транспортния сектор в Брюксел със специализация в автомобилната индустрия. От 2010 г. до 2015 г. е съветник по стратегиите и политиките за инвестиции в инфраструктурата и транспорта в отдел „Свързване на Европа“ към Европейската комисия.

Инж. Иво Янакиев

Инж. Иво Янакиев е ръководител отдел „Подготовка на проекти” в Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” към ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“(НКЖИ). Ръководи планирането и подготовката на инвестиционните проекти за развитие на железопътната инфраструктура, финансирани със средства от ОП „Транспорт” и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Преди назначението си, работи по множество проекти по рехабилитация на железопътната инфраструктура, както и като главен инженер, регионален директор и  главен специалист на железопътни секции към НКЖИ.

Филип Ситроен

Филип Ситроен е генерален директор на Съюза на европейските железопътни индустрии (UNIFE) от присъединяването си към организацията през юни 2011 г. Започва кариерата си като транспортен съветник към Постоянното представителство на Франция в ЕС през 1986 г., а след това става член на кабинета на френския министър на транспорта през 1990 г. От 1993 г. е управител на Автономния оператор на парижките транспортни средства, а от 1999 г. е стратегически директор на Националната железопътна компания на Франция. Преди да заеме позицията си в UNIFE, работи осем години като главен изпълнителен директор на Systra, една от водещите световни железопътни инженерингови компании.

Крисобал Милан де ла Ластра

Крисобал Милан де ла Ластра е ръководител на звено в Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA). Отделът му отговаря за управлението на проекти, свързани с транспорта на CEF, изпълнявани в централна и югоизточна Европа, както и проекти в областта на управлението на въздушното движение, които обхващат целия Европейски съюз. Освен професионалния си опит, преди да се присъедини към Комисията работи в областта на одита, консултирането и външната търговия, той е прекарал повечето от годините си в Комисията, в областта на транспорта. Първо се занимава с политиката за морския транспорт на къси разстояния и пристанищата, след което ръководи програмата „Марко Поло“, а от 2009 г. отговаря за транспортните проекти в INEA.

МЯСТОТО

Централна гара София е един от най-важните транспортни възли в София, основната пътническа железопътна гара в столицата, както и най-голямата гара в България. Средно 15 000 души посещават гарата дневно, а над 11 000 пътници ползват 166 влака за да достигнат до всяка една точка на страната.

Първоначалната сграда на гарата, проектирана от архитектите Антонин Колар, Богдан Прошек и Т. Марков, е открита през август 1888 г. Старата сграда на гарата е напълно разрушена през 1974 г., а новата сграда по проект на арх. М. Бечев е открита на 6 септември 1974 г. През 2016 г. завърши обновяването на гарата, а стойността му е 55 млн. лв. Финансирането е от оперативна програма „Транспорт“.

Избрахме Централна гара София като място за провеждане на събитието именно поради символиката и връзката с темата за транспорт и инвестиции.

Конферентното помещение на Централна гара София разполага със 100 комфортно разположени места. Гостите на събитието ще могат да се насладят на красиво изложени ръчно изработени макети на   кораби,  теснолинейки, трамваи и самолети, както и на изложба от архивни снимки и материали свързани с транспортната индустрия в България.

МЕДИЯ

„Размерът на европейското финансиране за транспортна инфраструктура, както и делът на националното съфинансиране след 2020г. трябва да зависят от индекс за транспортна инфраструктура.“

Здрави транспортни връзки - силна Европа!

Документи

РЕГИСТРАЦИЯ

За да присъствате като гости на събитието, моля, използвайте регистрационния формуляр.