септември 12, 2016 novakov

Андрей Новаков към млади експерти от държавната администрация: Похвално е, че сте се посветили на тази работа

andrey-novakov-ipa-01

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ, участва като лектор в подготовката и усъвършенстването на млади експерти от различни български ведомства по време на първата лятна академия на Института по публична администрация.

„ЕС инвестира много в развиване на административния капацитет в България, инвестира много във вас, защото вие сте тези, които ще изградят модерния облик на българската администрация“, изтъкна Новаков пред участниците в конференцията. Според него, предвидимата и компетентна администрация е незаобиколим фактор за повишаване на стандарта на живот и икономическия ръст в страната, наред с добрата инфраструктура и бизнес среда. „Похвално е, че сте избрали да останете тук и да инвестирате знанията и уменията си в полза на администрацията. Това е гарант, че се движим в правилната посока и много скоро резултатът от вашите усилия ще бъде българска публична администрация, която не отстъпва по нищо, на която и да е друга страна в ЕС“, подчерта още евродепутатът. В рамките на събитието, Новаков пое ангажимент част участниците, показали високи резултати в обучението, да посетят Европейския парламент в Брюксел по негова покана през 2017 година.

Сред останалите теми, които участниците дебатираха с Андрей Новаков, бяха инициативите му за намаляване на бюрокрацията в Европейския съюз, бъдещето на кохезионната политика, както и възможностите за личното усъвършенстване на младите хора чрез богатия набор от европейски програми – „Еразъм +“, „Мари Кюри“ и други.

Събитието се провежда в курорта Албена и представлява практическо обучение на десетки държавни служители от централната и териториалната администрация в страната. В рамките на 4 дни участниците усвояват основни практически умения, които са необходими за отстояването на позиции по обществено значими проекти и политики, етикет, говорене пред публика и лобиране. Обучителните модули се водят от държавни служители с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

Институтът по публична администрация е структура към Министерския съвет на Република България, създадена през 2000г. Целта й е провеждането на богат набор от обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Tagged: , , , ,