Евродепутатът Андрей Новаков обсъди с еврокомисаря Корина Крецу възможности за допълнителна европейската помощ за Хитрино

Shaking hands between Corina Cretu and Andrey Novakov, MEP, at the European Parliament in Strasbourg on 13th December 2016.

Shaking hands between Corina Cretu and Andrey Novakov, MEP, at the European Parliament in Strasbourg on 13th December 2016.

Възможности за допълнителна европейска помощ за пострадалите в Хитрино бе сред основните теми на срещата между еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу и българския евродепутат Андрей Новаков. В рамките на срещата стана ясно, че ще бъдат търсени всички възможности за подпомагане възстановяването на Хитрино, освен вече отпуснатите средства от Програмата за развитие на селските райони. По време на разговора, който се проведе в Европейския парламент в Страсбург, бе обсъден и напредъкът на България по договаряне и изплащане на средства от фондовете на Европейския съюз.

Андрей Новаков и еврокомисар Крецу обсъдиха и бъдещето на кохезионната политика, като се обединиха около мнението, че процесът по опростяване на процедурите трябва да продължи. Подчертано бе, че структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз са от изключителна важност за държавите и е необходимо запазване на баланса между безвъзмездното финансиране на проекти и използването на новите дългови финансови инструменти, например плана Юнкер.

„Бих искал да поздравя г-жа Крецу, че благодарение на усилията на Европейската комисия и Генерална дирекция „Регионално развитие“, кохезионната политика се реформира, но и върви към значително намаляване на излишната бюрокрация, без това да се отразява на качеството на проектите и контрола по тяхното изпълнение“, каза Новаков.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Европа спазва обещанията си към България за справяне с бежанската криза

„До 2020, България ще получи договорените 91 078 700 евро по линия на двата фонда за миграция- Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“. Това беше факт и преди усложняването на мигрантската криза и спешните мерки, които трябваше да бъдат взети от някои държави членки.“, сподели Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ във връзка с появили се твърдения за намалени плащания към България за миграция.

По време на срещата на Съвета в Братислава през септември 2016г., благодарение на усилията на премиера Борисов, Европейската комисия от своя страна пое ангажимент за отпускане на допълнително още 160 млн. евро за България за управление на външната граница на страната ни и справяне с бежанския поток.

„Към 27 ноември 2016г. ситуацията е следната: 25 млн. евро са отпуснати допълнително по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 95 млн. евро по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020, т.е. общата стойност на допълнителното финансиране възлиза на 120 млн. евро досега и предстои остатъкът също да бъде изплатен на държавата ни. Разплатени са и 24 млн. евро по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 59 млн. евро по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020.“, добави още Новаков.

„Не знам защо колежката Илияна Йотова си мисли, че е разкрила велик заговор от страна на българското правителство, след като министър Бъчварова обяви създаването на тези кризисни центрове още през септември. Тук искам да подчертая, че ние не създаваме нови центрове за приемане на повече бежанци, това не са центрове от типа на този в Пъстрогор, а представляват едни площадки с фургони, за да може в случай, че мигрантският натиск се засили ние да сме готови да настаняваме хора в тях. Както знаете нашите центрове са пълни, ако има неочаквана мигрантска вълна ние ще сме подготвени да я посрещнем, а няма тепърва да се чудим какво да правим“, коментира Емил Радев, член на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент.

Отпуснатите от Брюксел пари по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ са поискани от българското правителство през септември, като то е посочило, че те ще бъдат използвани за реорганизация на бежанския център в Пъстрогор от отворен в затворен тип, ремонтиране на центъра в Харманли, както и за прилагането на разработените доброволни планове за връщане на гражданите на трети страни, Ирак, Афганистан, Иран, Пакистан, Мароко и други в техните държави. С много малко част от сумата ще се закупят фургони, които в случай, че има голям брой незаконно преминаващи границата, те да могат да бъдат настанени в тези фургони и там да бъдат охранявани, вместо да бъдат насочвани към арестите във вътрешността на страната. Именно това са така наречените нови кризисни центрове, като те представляват изграждането на площадки с фургони, за да може при засилване на мигрантския натиск да бъдат използвани за настаняван на хората в тях.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail