И Европейският парламент одобри A.L.E.C.O. – първата българска програма на ЕС

Plenary session week 28 2015 in Strasbourg

 

След положителната оценка на Европейската комисия (ЕК) и Комисията по бюджети на Европейския парламент одобри предложената от евродепутата Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП програма за млади предприемачи A.L.E.C.O. С категорично мнозинство комисията потвърди положителната оценка на ЕК за инициативата, която се очаква да предоставя стипендии и средства за пътуване на до 200 предприемачи от цяла Европа. Това е първото изцяло българско предложение за програма на Европейския съюз (ЕС), което бива одобрено и финансирано.

Чрез новия инструмент ще се предоставя финансова, консултантска и логистична подкрепа на млади предприемачи от страните членки на ЕС, за да намерят подходящи компании в САЩ, Израел, Канада, Сингапур, Япония, Китай и Южна Корея, в които да трупат опит до 6 месеца.

Актуализираният към момента бюджет на програмата е 750 000 евро, като до пускането й остава гласуване в пленарна зала, което се очаква да се случи през ноември. Очаква се кандидатстването по програмата да започне в първата половина на 2017 година.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков: Нито един проект в Европа не е застрашен заради предложеното намаляване на плащанията от бюджета за кохезия

andrey-novakov-strasbourg

„Нито един проект с европейски средства в страната ни и ЕС не е застрашен вследствие на предложените от държавите членки промени в проекта на бюджет на ЕС за 2017г.“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ в рамките на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург. Според него, позицията на Съвета от 12 септември означава разумно използване на средствата, с които разполага Съюзът.

„В действителност, плащанията в ЕС по кохезионния бюджет са намалени с 24% за 2017г. спрямо сега, но в момента това е ресурс, който държавите не могат да оползотворят така или иначе чрез оперативните си програми. Това се обуславя от късния старт на програмния период“, допълни Новаков. Евродепутатът уточни, че на практика изпълняваните проекти с европейско финансиране в ЕС изискват по-малко от предвидените за 2017г. плащания. Поради това няма смисъл да се блокира наличен ресурс, който може да се инвестира другаде, особено предвид предизвикателствата по границите на ЕС.

По мнение на евродепутата, бюджетът за страната ни до 2020г. няма и не може да претърпи никакви негативни промени, защото е договорен и гарантиран още през 2013г. Новаков допълни, че в същото време европейският бюджет за програми като „Хоризонт 2020“, COSME и „Еразъм+“ ще бъде увеличен през 2017г.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков към млади експерти от държавната администрация: Похвално е, че сте се посветили на тази работа

andrey-novakov-ipa-01

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ, участва като лектор в подготовката и усъвършенстването на млади експерти от различни български ведомства по време на първата лятна академия на Института по публична администрация.

„ЕС инвестира много в развиване на административния капацитет в България, инвестира много във вас, защото вие сте тези, които ще изградят модерния облик на българската администрация“, изтъкна Новаков пред участниците в конференцията. Според него, предвидимата и компетентна администрация е незаобиколим фактор за повишаване на стандарта на живот и икономическия ръст в страната, наред с добрата инфраструктура и бизнес среда. „Похвално е, че сте избрали да останете тук и да инвестирате знанията и уменията си в полза на администрацията. Това е гарант, че се движим в правилната посока и много скоро резултатът от вашите усилия ще бъде българска публична администрация, която не отстъпва по нищо, на която и да е друга страна в ЕС“, подчерта още евродепутатът. В рамките на събитието, Новаков пое ангажимент част участниците, показали високи резултати в обучението, да посетят Европейския парламент в Брюксел по негова покана през 2017 година.

Сред останалите теми, които участниците дебатираха с Андрей Новаков, бяха инициативите му за намаляване на бюрокрацията в Европейския съюз, бъдещето на кохезионната политика, както и възможностите за личното усъвършенстване на младите хора чрез богатия набор от европейски програми – „Еразъм +“, „Мари Кюри“ и други.

Събитието се провежда в курорта Албена и представлява практическо обучение на десетки държавни служители от централната и териториалната администрация в страната. В рамките на 4 дни участниците усвояват основни практически умения, които са необходими за отстояването на позиции по обществено значими проекти и политики, етикет, говорене пред публика и лобиране. Обучителните модули се водят от държавни служители с богат практически опит, дипломати и експерти от международни компании и институции.

Институтът по публична администрация е структура към Министерския съвет на Република България, създадена през 2000г. Целта й е провеждането на богат набор от обучения и изследвания за развитието на професионална държавна администрация, както и за укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail