февруари 29, 2016 admin

138 години след Освобождѣнието!

На 3 мартъ образѣте на министър-председателя Стефанъ Стамболовъ и председателя на Народното сѫбрание Захарий Стояновъ оживяват в Европейския парламентъ.138 години след Освобождѣнието!

На 3 мартъ образѣте на министър-председателя Стефанъ Стамболовъ и председателя на Народното сѫбрание Захарий Стояновъ оживяват в Европейския парламентъ.138 години след Освобождѣнието!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail