юни 14, 2016 admin

Според ОЛАФ България е сред държавите с най-малко засечени нередности по европроекти

България е сред държавите с най-малко засечени нередности по европроекти. Това стана ясно от статистика, която представи директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в ЕП. В рамките на представянето на годишния доклад на агенцията бе посочено, че в България са засечени 513 нередности при работата с европейски средства, като за сравнение в Испания този брой е 6853, в Румъния 3606, в Чехия 2788, а в Германия е 1308. В тази класация има 15 държави членки с по-лоши показатели от българските. В България нередностите са засегнали едва 1.5% от направените плащания, докато в Словакия този процент е 15, в Чехия 6, а в Румъния над два пъти повече - 3.4% при средно за ЕС 1.9%.

България е сред държавите с най-малко засечени нередности по европроекти. Това стана ясно от статистика, която представи директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в ЕП. В рамките на представянето на годишния доклад на агенцията бе посочено, че в България са засечени 513 нередности при работата с европейски средства, като за сравнение в Испания този брой е 6853, в Румъния 3606, в Чехия 2788, а в Германия е 1308. В тази класация има 15 държави членки с по-лоши показатели от българските. В България нередностите са засегнали едва 1.5% от направените плащания, докато в Словакия този процент е 15, в Чехия 6, а в Румъния над два пъти повече – 3.4% при средно за ЕС 1.9%.
По време на разискванията, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков изрази тревога от продължителността на разследванията, които понякога продължават над 8 години и ненавременното им публикуване пречи на справедливото правораздаване. Според Новаков е необходимо намаляване на времето за разследване на сигнали и ясно разграничение на измамите от административните грешки в работата по проекти, съфинансирани от европейските фондове.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail