ноември 26, 2015 admin

Европейският парламент прие инициираната от Андрей Новаков резолюция за намаляване на бюрокрацията в еврофинансирането

С одобрението на 92% от евродепутатите,  Европейският парламент прие инициираната от Андрей Новаков резолюция за намаляване на административната тежест при работата с европроекти.
Документът, приет на пленарно заседание в Страсбург, адресира най-болезнените проблеми за бизнеса и общините, за които евросредствата са важен източник на инвестиции.

С одобрението на 92% от евродепутатите, Европейският парламент прие инициираната от Андрей Новаков резолюция за намаляване на административната тежест при работата с европроекти.
Документът, приет на пленарно заседание в Страсбург, адресира най-болезнените проблеми за бизнеса и общините, за които евросредствата са важен източник на инвестиции.
В резолюцията евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ предлага да се намалят драстично излишните изисквания при кандидатстването за финансиране, изпълнението на проектите и контрола така, че бенефициентите да предоставят по-малко документи, да губят по-малко време и средства. Новаков настоява Европейската комисия да предприеме решителни действия за въвеждане на система за единен одит, с което да спести на фирмите стотици часове труд и ресурси, които в момента се полагат за различни одити по различно време.
Стандартизирани обществени поръчки в ЕС, използване на достъпен език, прекратяване на честите промени в правилата за кандидатстване, управление и отчитане на проектите и преминаване към изцяло електронни услуги по еврофондовете са само част от мерките, за които настоява Новаков.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail