май 23, 2015 admin

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков се срещна с жителите на район „Слатина“

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков се срещна с жителите на район „Слатина“ в клуба на ПП ГЕРБ. На срещата присъства и председателят на МГЕРБ и народен представител Георг Георгиев. Новаков запозна присъстващите с възможностите за финансиране чрез различните програми на ЕС – „Еразъм +“, „Хоризонт 20:20“, „Региони в растеж“ и др.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков се срещна с жителите на район „Слатина“ в клуба на ПП ГЕРБ. На срещата присъства и председателят на МГЕРБ и народен представител Георг Георгиев. Новаков запозна присъстващите с възможностите за финансиране чрез различните програми на ЕС – „Еразъм +“, „Хоризонт 20:20“, „Региони в растеж“ и др.
Евродепутатът сподели пред жителите на района за своя призив по време на дебат в комисията по Регионално развитие към Европейския парламент, за намаляване на бюрокрацията и по-лесни правила при кандидатстване и управление на европейски проекти. Присъстващите на срещата задодоха много и конкретни въпроси към Андрей Новаков във финансово – икономически аспект. Евродепутатът от ГЕРБ пое ангажимент към жителите на район „Слатина“ за регулярни срещи с тях.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail