септември 17, 2015 admin

Андрей Новаков: „Шенген е ключов за програмите за трансгранично сътрудничество“

„Програмите за трансгранично сътрудничество имат най-силен ефект в региони със социално-икономически проблеми. Там има и най-много пречки пред изпълнението им - административни и физически“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ.

„Програмите за трансгранично сътрудничество имат най-силен ефект в региони със социално-икономически проблеми. Там има и най-много пречки пред изпълнението им – административни и физически“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ.
В дискусия с еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу той отбеляза, че в периода 2007-2013 г. над 6,000 трансгранични проекта са финансирани в държавите-членки на ЕС. Резултатите от проектите са показали и пречки пред инвестициите от евросредства.
Според Новаков, за трансграничните програми на България и Румъния има съществена пречка – двете държави не принадлежат към Шенген, което затруднява свободното движение на бенефициенти и съответно осъществяването на проекти.
„Слабо развитият административен капацитет, както и твърде различните институции и процедури от двете страни на границата затрудняват значително работата по трансграничното сътрудничество в много държави-членки“, допълни Новаков.
Евродепутатът уточни, че в по-бедните погранични региони в Европа бенефициентите са предимно микро и малки предприятия, както и местни организации. За тях е много по-трудно да преодолеят административните бариери. Така рискът от неуспех на програмите за трансгранично сътрудничество е по-голям.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail