юни 18, 2015 admin

Андрей Новаков: „Повече Европа не означава повече бюрокрация“

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ, постави на дневен ред въпроса за бюрокрацията при работата с евросредства пред еврокомисар Корина Крецу, отговорна за кохезионната политика по време на заседание на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ, постави на дневен ред въпроса за бюрокрацията при работата с евросредства пред еврокомисар Корина Крецу, отговорна за кохезионната политика по време на заседание на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.
Според евродепутата, въпреки съществуващите усилия на европейско ниво за намаляване на бюрокрацията, липсва конкретен фокус върху кохезионната политика с цел намаляването на административната тежест върху бенефициентите на евросредства. Новаков подчерта, Наскоро Европейската комисия обяви работна група за опростяване на кохезионната политика. За съжаление, първите резултати от инициативата ще са налице твърде късно – едва в края на 2016г. след средата на програмен период 2014-2020.
„Малките и средни предприятия, неправителствения сектор и общините имат нужда от опростени процедури при еврофинансирането и по-малко документи за постигане на повече резултати“, допълни евродепутатът.
През месец май Новаков стартира своя инициатива в Европейския парламент, базирана на три приоритета – по-малко документи, по-кратки процедури и контрол, базиран на риска при управлението на евросредства. „Първата стъпка е приемането на резолюция от страна на Европейския парламент, която бе представена миналата седмица в Страсбург. Очаквам тази инициатива да прерасне до подробен доклад с конкретни мерки по-късно през годината“, допълни Новаков.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail