декември 14, 2015 admin

Андрей Новаков организира в Брюксел обучение за български експерти по европроекти

В рамките на два дни 15 представители на местната власт получиха практически насоки по програми за европейско финансиране. Темата на обучението е възможността за финансиране на инфраструктурни и бизнес проекти в българските общини през програмен период 2014-2020г.
Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ ГЕРБ, е домакин и организатор на практическото обучение в Брюксел, проведено от професионални консултанти с повече от 25 години опит в сферата на европейското финансиране. По негова покана присъстваха експерти от общинските администрации в Габрово и Благоевград.

В рамките на два дни 15 представители на местната власт получиха практически насоки по програми за европейско финансиране. Темата на обучението е възможността за финансиране на инфраструктурни и бизнес проекти в българските общини през програмен период 2014-2020г.
Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ ГЕРБ, е домакин и организатор на практическото обучение в Брюксел, проведено от професионални консултанти с повече от 25 години опит в сферата на европейското финансиране. По негова покана присъстваха експерти от общинските администрации в Габрово и Благоевград.
„Целта на обучението е да изгради мост между евросредствата и проектите в страната ни. Европа предоставя милиони евро потенциални инвестиции за българските общини, а представителите на тези общини дойдоха с конкретни проекти“, заяви Новаков по време на откриването на двудневната практическа сесия.
По покана и с подкрепата на Владимир Уручев, евродепутат от ЕНП/ ГЕРБ, на обучението присъстваха и експерти от общините Враца и Перник.
„Независимо дали става въпрос за енергетика или земеделие, еврофондовете са на наше разположение. Важно е общините да знаят към кой инструмент за финансиране да се насочат, както и да изготвят качествени проекти“, допълни Уручев.
По време на панелите бях представени и обсъдени възможностите за българските общини по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Специално внимание бе обърнато на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и на програми COSME, „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързаност в Европа.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail