юли 15, 2015 admin

Андрей Новаков настоя за стандартни обществени поръчки за евросредства в целия ЕС

„За да осъществиш бизнес идеята си в Европа, често е по-лесно да използваш финансови продукти от банковия сектор, а не да извървиш бюрократичната пътека на евросредствата“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, по време на заседанието на Комисията по контрол на бюджетите в ЕП. Изказването бе по време на представянето на  доклад за употребата на европейски средства в дадена държава-членка в партньорство с компании от друга.

„За да осъществиш бизнес идеята си в Европа, често е по-лесно да използваш финансови продукти от банковия сектор, а не да извървиш бюрократичната пътека на евросредствата“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, по време на заседанието на Комисията по контрол на бюджетите в ЕП. Изказването бе по време на представянето на доклад за употребата на европейски средства в дадена държава-членка в партньорство с компании от друга.
„Бенефициентите на европейски средства се нуждаят от стандартни обществени поръчки в държавите-членки така, както предприемачите се нуждаят от еднакви процедури за стартиране на бизнес“, заяви Новаков. С направеното предложение се дават възможности включително и на български компании за по-лесен достъп до външни пазари.
Поводът за това са данни, отчитащи трудностите на компании от една държава-членка да участват в открити процедури за европейско финансиране в друга. Най-честите причини за това са сложните и твърде различни процедури в отделните страни, както и протекционизъм, което нарушава принципа на конкуренцията в ЕС.
Нерядко, за да може да участва в обществени поръчки, външна компания, трябва да се регистрира на територията на държавата, където е обявена процедурата за набиране на проектни предложения. В други случаи правилата и законодателствата в ЕС са толкова различни, че компаниите наемат консултанти, за да си „проправят път“ на местна почва.
„Именно това трябва да променим и да направим така, че по-малък процент от евросредствата да бъдат поглъщани от бюрокрация поради твърде различните процедури“, допълни Новаков.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail