декември 8, 2015 admin

Андрей Новаков към еврокомисар Крецу: „Налагат ли се финансови корекции по вече приключили проекти поради променени правила?“

„За всеки бенефициент е важно да има гаранции, че веднъж отчетени, проектите му няма да са обект на повторни проверки и променящи се условия“. С това се обърна Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ към еврокомисаря по регионално развитие по време на изслушването й в Европейския парламент.

„За всеки бенефициент е важно да има гаранции, че веднъж отчетени, проектите му няма да са обект на повторни проверки и променящи се условия“. С това се обърна Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ към еврокомисаря по регионално развитие по време на изслушването й в Европейския парламент.
Според Новаков, важно е да се видят резултатите от инвестициите чрез еврофондовете, но не по-малко важно е Европейската комисия да се поучи от грешките при контрола върху държавите-членки. Пример за такава слабост е практиката на Европейската комисия да извършва повторни одити на вече одитирани от нея проекти, при което налага финансови корекции на базата на изменени правила. В такъв случай бенефициентите на европейско финансиране стават жертва на често променящите се правила.
„Веднъж проверен европроект не следва да бъде проверяван отново при нови правила, в резултат на което да бъдат налагани финансови корекции на бенефициентите в ЕС“, заяви евродепутатът по време на изслушването на еврокомисаря.
Новаков настоя тази практика да бъде променена и допълни, че е от изключително значение механизмът за контрол да не води до финансови затруднения на бенефициенти като общините, за които в определени случаи размерът на финансовите корекции може да надхвърли собствения им бюджет и то не по тяхна вина.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail