януари 13, 2016 admin

Андрей Новаков: „Да подпомагаме младите в ЕС на принципа пари срещу резултати“

Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, настоя пред Европейската комисия за ясен ефект от инвестициите за младежка заетост в ЕС. Това се случи при представянето на доклад от Европейската сметна палата по оценката на Екипите за действие за младежка заетост, по който евродепутатът е докладчик в сянка.

Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, настоя пред Европейската комисия за ясен ефект от инвестициите за младежка заетост в ЕС. Това се случи при представянето на доклад от Европейската сметна палата по оценката на Екипите за действие за младежка заетост, по който евродепутатът е докладчик в сянка.
„Факт е, че все още сме в сянката на миналия програмен период с отчитане на количествени показатели, а толкова на резултат и ефект от инвестициите за младежка заетост. А младите хора търсят дълготраен резултат“, добави Новаков.
Според евродепутата, държавите с най-голяма нужда са и най-неспособни да управляват успешно средствата за младежка заетост от европейския бюджет. Администрациите по-скоро се фокусират върху управлението и финансирането на проектите, отколкото върху целите на инвестираните средства.
Новаков допълни, че Европейската комисия трябва да играе ролята на ранно предупреждение срещу неизползвани средства в програмния период, които могат да бъдат инвестирани в младите. По този начин ресурсът може да бъде препрограмиран навреме с по-голям ефект.
Друг проблем, според евродепутата, са бавните реформи в ЕС в образователните системи и пазара на труда. Доказателство за това е бавният напредък по препоръките към държавите по линия на Европейския семестър. „За това, в новия програмен период е по-важно от всякога да държим на принципа пари срещу резултати и реформи“, отбеляза Новаков.
Екипите за действие за младежка заетост са част от Гаранцията за младежта, която цели младежите на възраст до 25 години да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж. През 2012 г. ролята на екипите бе да съветват 8 държави-членки как да инвестират неизползвани средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в мерки за младежка заетост. Страната ни не попада в обхвата на екипите поради добрия напредък с ЕСФ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail