март 16, 2016 admin

Андрей Новаков, ГЕРБ/ЕНП: Българските компании трябва да използват докрай възможностите за европейско финансиране

“Българските компании и млади предприемачи трябва да използват докрай предоставените им възможности за европейско финансиране.” Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков по време на национален бизнес форум - София 2016 на тема “Европейски фондове и програми за периода 2016 – 2017 г. Планът Юнкер и новите финансови инструменти.”, организиран от Обединени бизнес клубове.

“Българските компании и млади предприемачи трябва да използват докрай предоставените им възможности за европейско финансиране.” Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков по време на национален бизнес форум – София 2016 на тема “Европейски фондове и програми за периода 2016 – 2017 г. Планът Юнкер и новите финансови инструменти.”, организиран от Обединени бизнес клубове.

По думите на Новаков младите българи с идея за собствен бизнес могат да получат международен опит благодарение на пограма “Еразъм за младите предприемачи”. “Едва около 90 човека общо са се възползвали от програмата досега, нека ги направим по 90 на година”, изтъкна Новаков по време на презентацията си. Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП бе категоречeн, че мобилността дава знания, умения, опит и идеи на бъдещите самонаети млади хора. Според него е успех, включително и за България, че Програма „Еразъм +“, която е най-успешната в ЕС, получи 30% увеличение спрямо 2015г. „С бюджет от 14,7 млрд. евро за периода 2014-2020 „Еразъм+“ се очаква да подкрепи 2 млн. студенти за обучение във висши учебни заведения в чужбина, както и около 650 000 студенти да участват в краткосрочен академичен обмен”, заяви Новаков.
По време на участието си евродепутатът акцентира и върху ролята на плана “Юнкер” и Европейския фонд за стратегически инвестиции в България. Според него българският бизнес има потенциала да кандидатства с проекти, носещи висока възвращаемост, което е предпоставка за одобрение по плана. “Време е за първия реализиран в България проект по плана “Юнкер”. Основна роля за това има бизнеса и учените ни, които в сътрудничество да предложат конкурентни проекти с висока добавена стойност”, подчерта Новаков. Той изтъкна още, че европейските финансови инструменти, които са на разположение на българския бизнес постоянно разширяват своя обхват. По думите му, подписаните споразумения за над 270 млн. лева с български търговски банки по програма COSME са доказателство за това. Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП изрази мнение, че благодарение на доброто управление на евроипейските средства у нас и синхрона, между националните оперативни програми и хоризонталните финансови инструменти, икономическият ръст в страната ще се запази.
В отговор на въпрос, той поясни, че благодарение на Еразъм + 200 000 студенти завършващи магистратура ще могат да се възползват от нова схема за гаранция на студентски заеми, а 500 000 млади хора ще могат да са доброволци или да правят друг вид младежки обмен в някоя от държавите-членки на ЕС. По думите му, благодарение на програмата 800 000 преподаватели и работещи в сферата на младежта ще усвоят в чужбина нови методи за преподаване и обучение. „ С Еразъм + ще се осигурят 650 000 професионални стажове или обучения в чужбина”, допълни Новаков.
Той бе категоричен, че програмите „Еразъм+“ и „Еразъм за предприемачи“ позволяват на младите хора да отидат в чужбина, да видят един работещ бизнес, да се върнат в България и да го развият. „Еразъм за млади предприемачи“ осигурява съдействие на европейски предприемачи да придобият необходимите знания и умения за стартиране или успешно управление на малък бизнес в Европа”, акцентира още Новаков. Той обясни, че благодарение на програмата новите предприемачи обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото остават и работят до шест месеца.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail