ноември 25, 2015 admin

Андрей Новаков: „Бюджет 2016 на ЕС е отличен шанс България да генерира още инвестиции в иновации, млади хора и предприемачество“

„България има отлична позиция в бюджета на ЕС за 2016 година. Увеличените средства по програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм+“ и COSME са шанс страната да инвестира допълнително в наука, иновации и младежка заетост„. Това заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, след като Европейският парламент одобри окончателно бюджета на ЕС за 2016 днес.

„България има отлична позиция в бюджета на ЕС за 2016 година. Увеличените средства по програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм+“ и COSME са шанс страната да инвестира допълнително в наука, иновации и младежка заетост„. Това заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, след като Европейският парламент одобри окончателно бюджета на ЕС за 2016 днес.

Според евродепутата, който участваше в преговорите по бюджета, финансовите разчети за 2016 поставят хората, бизнеса и техните нужди в центъра на европейските институции. Той припомни основните победи на Европейския парламент по време на преговорите, сред които е нетното увеличение от 11% спрямо 2015 по програмата за наука и иновации „Хоризонт 2020“. Така бюджетът й за следващата година става малко над 10 млрд. евро, като България ще може да продължи развиването на иновационен капацитет в сферата на компютърно моделиране и био технологии, където има спечелени проекти. От друга страна, програмата за младежки дейности и мобилност „Еразъм +“ получи 30% увеличение, достигайки бюджет от 1.8 млрд за следващата година. Така още повече български студенти и преподаватели ще могат да се възползват от мобилността по програмата, а много организации в страната ще имат достъп до финансиране за проектите си.
Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (COSME) получи увеличение от 14 млн. евро с цел улесняване достъпа до финансиране.
Новаков допълни, че страната ни е на второ място в ЕС по нетни получени средства от бюджета на ЕС като за 2014 година е получила над 2.2 млрд. евро, а е внесла 404 млн. евро.
В отговор на бежанската криза, бюджетът на ЕС ще отдели около 4 млрд. евро за 2016г. В тази връзка Новаков допълни, че оперативните програми по еврофондовете не е редно да се използват за мерки, свързани с възникналата ситуация по границите. Според него, бюджетите на програмите са детайлно разпределени според инвестиционните им приоритети и това няма как и не бива да се променя.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail