декември 2, 2015 admin

Андрей Новаков: „България е сред държавите, които бързо се справят с младежката безработица“

На какъв етап са проектите за младежката заетост, финансирани с европейски средства в ЕС? Как държавите в ЕС са управлявали тези средства до сега? Какво ще направи Европейската комисия, за да има по-добри резултати за младите хора? Това бяха част от въпросите, отправени от Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, към комисаря по заетостта и социалните въпроси Мариан Тисен в рамките на публично изслушване в Европейския парламент.

На какъв етап са проектите за младежката заетост, финансирани с европейски средства в ЕС? Как държавите в ЕС са управлявали тези средства до сега? Какво ще направи Европейската комисия, за да има по-добри резултати за младите хора? Това бяха част от въпросите, отправени от Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, към комисаря по заетостта и социалните въпроси Мариан Тисен в рамките на публично изслушване в Европейския парламент.
„България е една от държавите в ЕС, които успешно и бързо се справят с младежката безработица, включително чрез средства от Европейския социален фонд (ЕСФ). Доказателство е, че през 2012г. младежката безработица в страната беше над 28%, докато в средата на 2015г. същият показател е около 20%. В допълнение, по данни на Европейската комисия изпълнението по ЕСФ в страната ни до октомври месец е над 94%, а средното за ЕС е 87%“, отбеляза евродепутатът.
В отговор на въпрос от Андрей Новаков, еврокомисарят уточни, че всички оперативни програми в подкрепа на младежката заетост в държавите от ЕС са приети и предстои да заработят. Прогнозите, представени от Европейската комисия, предвиждат над 3 млн. безработни младежи да се възползват от Младежката инициатива за заетост в ЕС. Около 1.6 млн. младежи се очаква да получат конкретна оферта за работа или за стаж, а 1.3 млн. млади европейци трябва да получат обучение и квалификация чрез проекти в държавите от ЕС.
По-рано през годината Новаков бе избран за докладчик в сянка върху два специални доклада на Европейската сметна палата, фокусирани върху Гаранция за младежта (Youth Guarantee) и Екипи за действие за младежка заетост (Youth Employment Action Teams), които предоставят анализи препоръки към Европейската комисия и държавите в ЕС.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail